درباره ما

 

سایت گالری بازیکنان شطرنج در دی ماه 1394 راه اندازی شد

مدیریت سایت : نرگس زحمتی - امیر افتخاری

 

ایمیل : info@chesspic.ir

 

www.Chesspic.ir