فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
395 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
396 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
433 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
422 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
447 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
399 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
399 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
400 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
379 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
409 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
392 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
405 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
381 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
412 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
431 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
407 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *