فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
235 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
234 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
274 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
265 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
247 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
243 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
228 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
217 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
224 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
232 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
213 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
228 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
227 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
256 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
279 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
231 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *