فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
156 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
151 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
200 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
178 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
153 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
161 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
145 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
144 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
146 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
140 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
137 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
148 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
149 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
178 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
188 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
152 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *