فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
355 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
353 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
394 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
385 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
394 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
359 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
350 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
348 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
343 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
359 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
348 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
358 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
342 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
376 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
395 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
368 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *