فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
319 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
316 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
357 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
349 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
348 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
321 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
309 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
307 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
301 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
315 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
305 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
314 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
307 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
337 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
361 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
325 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *