فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
204 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
203 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
244 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
233 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
211 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
205 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
195 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
189 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
195 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
184 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
185 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
194 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
191 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
224 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
240 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
200 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *