فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
225 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
221 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
263 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
254 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
232 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
227 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
212 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
208 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
215 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
204 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
205 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
215 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
211 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
245 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
267 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
220 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *